Καταστατικό

Σύμφωνα με το νέο καταστατικό της Ένωσης Επαγγελματιών Μαγειρικής Ελλάδας: Συνίσταται Σωματείο αρχιμαγείρων, βοηθών αρχιμαγείρων, ζαχαροπλαστών και επαγγελματιών γαστρονομίας μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία: «Ένωση Επαγγελματιών Μαγειρικής Ελλάδας», η οποία στην αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «Culinary Professionals Greece». Έδρα της ένωσης είναι η Θεσσαλονίκη. Για την εκπλήρωση των σκοπών της, η ένωση μπορεί να συμβάλλεται και να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού ή όχι χαρακτήρα, όπως οργανισμούς, σωματεία, σχολές, εκπαιδευτικά ιδρύματα κρατικά και ιδιωτικά, με κοινοτικούς ή κρατικούς κυβερνητικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μέλη μας μπορούν να γίνουν μόνο επαγγελματίες μαγειρικής, που πληρούν εγκεκριμένες από τον κλάδο μας προδιαγραφές, οι οποίες καθορίζονται από το καταστατικό μας. Μπορείτε να κατεβάσετε το pdf αρχείο με ολόκληρο το καταστατικό της ένωσης.

Συνεχής Επιμόρφωση

Ανάπτυξη του μορφωτικού, του τεχνικού και γενικά του επαγγελματικού επιπέδου των μελών μας.

Ελληνική Γαστρονομία

Δραστηριότητα και συντονισμός των προσπαθειών όλων των μελών, για την προώθηση και διάδοση της ελληνικής μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής τέχνης.

Συνεργασίες & Συμπράξεις

Συνεργασία και σύμπραξη με άλλες ευρωπαϊκές και διεθνείς ομοιοτεχνικές ενώσεις, για την καλύτερη πληροφόρηση και ενημέρωση των μελών επί των νέων δεδομένων και εξελίξεων του κλάδου.

Διοργάνωση Διαγωνισμών

Παρότρυνση της ευγενούς άμιλλας μέσα από τη συμμετοχή και διοργάνωση διαγωνισμών ελληνικής γαστρονομίας.

Κοινωφελείς Δράσεις

Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, συμμετοχή σε εθελοντικές επισιτιστικές δράσεις και η ανάπτυξη δράσεων μέριμνας και αλληλεγγύης, προς τους συνανθρώπους μας.