Πολιτική Απορρήτου

1. Εισαγωγή

Η παρούσα ιστοσελίδα (https://culinaryprofessionals.gr/) αναγνωρίζει πως ή χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών της ιστοσελίδας της Ένωση Επαγγελματιών Μαγειρικής Ελλάδας σέβεται το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του διαδικτύου, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 και τον ν.4624/2019. Το παρόν κείμενο πολιτικής απορρήτου περιγράφει τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων των χρηστών κατά την επίσκεψη μας. Με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, αποδέχεστε τους όρους που περιγράφονται στην πολιτική αυτή.
Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας μας ή/και χρήστης των υπηρεσιών μας οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις προστασίας των προσωπικών του πληροφοριών που αναφέρονται εδώ. Ενδέχεται να προβούμε σε τροποποίηση των όρων προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Για αυτό παρακαλούμε, να ελέγχετε τακτικά τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθ’ όσον με την επίσκεψή σας αποδέχεστε τους παρόντες όρους και τις τροποποιήσεις τους.

 

2. Υπεύθυνος επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η Ένωση Επαγγελματιών Μαγειρικής Ελλάδας.

Ιστοσελίδα: www.culinaryprofessionals.gr.

 

3. Τι είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον νόμο, είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων), όπως είναι ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, ΑΦΜ, e-mail κ.ά. Ως ταυτοποιήσιμο ορίζεται το φυσικό πρόσωπο εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας (διεύθυνση ΙΡ, e-mail κλπ.) ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητά του.

 

4. Τι είναι επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή προσωπικών δεδομένων.

 

5. Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε στην ιστοσελίδα μας και για ποιο σκοπό

Κατά την επίσκεψη σας και πλοήγηση στην ιστοσελίδας μας συλλέγουμε τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα:
α. Δεδομένα πλοήγησης
Η ιστοσελίδα μας συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του χρησιμοποιώντας τεχνολογίες, όπως τα cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Επιπλέον, συλλέγονται αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει ο χρήστης. Η επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων γίνεται με σκοπό να σας παρέχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στις πληροφορίες της ιστοσελίδας μας.
β. Φόρμα επικοινωνίας
Εφόσον χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας μας για να επικοινωνήσετε μέσω της ιστοσελίδας μας, συλλέγουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας, με τη συγκατάθεσή σας, ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

 

6. Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε στον φορέα μας

Στον φορέα μας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τη διεκπεραίωση εγγραφής μέλους, όπως ονοματεπώνυμο, αριθμό διαβατηρίου ή ταυτότητας, φύλο, επάγγελμα, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, χώρα προέλευσης, email, τηλέφωνο).

 

7. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

H νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας είναι η συγκατάθεση κατά την επίσκεψη της ιστοσελίδας μας. Παρομοίως και κατά τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας ή για την αποστολή newsletters ζητούμε τη συγκατάθεσή σας.

 

8. Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών ή/και χρηστών των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας δεν διαβιβάζονται σε τρίτους αποδέκτες, με εξαίρεση την περίπτωση όπου παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για το σκοπό αυτό ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή εάν αυτό είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωσή μας σύμφωνα με την ασφαλιστική και φορολογική νομοθεσία.

 

9. Χρόνος διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τους επισκέπτες της ιστοσελίδας ή/και χρήστες των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών συλλέγονται και διατηρούνται για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο και μετά διαγράφονται.

 

10. Χρήση cookies

Κατά την πλοήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα, όπως προαναφέρθηκε, ενδέχεται να συγκεντρώνονται στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών με τη χρήση cookies. Η χρήση των cookies διευκολύνει την ιστοσελίδα μας να αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη του χρήστη, την ασφαλή αναζήτηση, τον υπολογισμό του αριθμού των επισκεπτών ή τη διευκόλυνση της εγγραφής στις υπηρεσίες μας. Μπορείτε να διαγράφετε τα cookies, αν το επιλέξετε. Σχετικά δείτε εδώ: www.aboutcookies.org Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους browsers, ώστε να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, εάν επιλέξετε να διαγράψετε ή να καταργήσετε ορισμένα cookies, ενδέχεται να επηρεαστεί η λειτουργία της ιστοσελίδας μας.

 

11. Πρόσθετα εργαλεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Στην ιστοσελίδα μας ενσωματώνονται διεπαφές εφαρμογών μέσω κοινωνικής δικτύωσης ή πρόσθετα εργαλεία (plugins) υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι οι υπηρεσίες που παρέχουν οι εταιρίες Facebook, Twitter, Google+ κλπ. Με τα πρόσθετα αυτά μπορεί να μεταφέρονται πληροφορίες στην αντίστοιχη πλατφόρμα για εσάς, χωρίς αυτό να γίνεται άμεσα αντιληπτό. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τον αριθμό ταυτοποίησης χρήση της πλατφόρμας, τις ιστοσελίδες που έχετε επισκεφθεί κλπ. Τα πρόσθετα εργαλεία (plugins) διέπονται από την πολιτική προστασίας δεδομένων της εκάστοτε υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης.

 

12. Ασφάλεια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών και επισκεπτών της ιστοσελίδας μας χρησιμοποιούμε ασφαλή σύνδεση και μέτρα ασφαλείας δεδομένων για την αποτροπή του κινδύνου απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και κοινοποίησης των προσωπικών σας πληροφοριών.

 

13. Τα δικαιώματα σας

Όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε τα εξής δικαιώματα:
α. δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή το δικαίωμα να πληροφορηθείτε εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία,
β. δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
γ. δικαίωμα διαγραφής, δηλαδή το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν,
δ. δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας όταν η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται, είναι παράνομη ή για άλλους λόγους,
ε. δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή το δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας και
στ. δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.
Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@culinaryprofessionals.gr.

 

14. Δικαίωμα καταγγελίας

Σύμφωνα με τον κανονισμό υπ’ αριθμόν 679/2016, έχετε το δικαίωμα, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία εδρεύει στην Αθήνα με διεύθυνση Κηφισίας 1 – 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Ελλάδα, και στο τηλέφωνο +30 2106 475 600 και fax +30 2106 475 628 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας complaints@dpa.gr.