Διοικητικό Συμβούλιο

Από τις 24 Μάϊου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Επαγγελματιών Μαγειρικής Ελλάδας έχει την ακόλουθη σύσταση.

Κυριακόπουλος Δημήτριος

Πρόεδρος

Γκότσης Χρήστος

Αναπληρωτής Πρόεδρος

Γεωργαντζάς Κωνσταντίνος

Α’ Αντιπρόεδρος

Κουρατζόγλου Θεόδωρος

Β’ Αντιπρόεδρος

Χονδρολίδης Μαρίνος

Γενικός Γραμματέας

Ηλίας Μασλάρης.

Αναπληρωτής Γραμματέας

Δόσης Κωνσταντίνος

Ταμίας

Στράτος Εμμανουήλ

Λειτουργός Αξιολόγησης

Μαλτάς Βασίλειος

Έφορος